RYDMAN TERAPI

Handledare, socionomkonsult & terapeut

VAD JAG GÖR


Jag erbjuder handledning för arbetsledare och behandlare inom vård, skola och omsorg, enskilt och i grupp.

Rådgivning och öppenvård till socialtjänster i komplexa ärenden. Utbildning och föreläsningar inom behandling.

Enskilda terapier med inriktning mot kriser, trauma, oro/ ångest och tvångsproblematik. 


TERAPI


Kognitiv beteendeterapi (KBT) erbjuds för privatpersoner och till anställda på uppdrag av arbetsgivare. KBT är verksam behandlingsform för ångest, lätt depression, sömnproblem med mera.

HANDLEDNING


Handledning till professionella i vård, skola och omsorgsyrken. Strukturerad, stödjande, process- och ärendehandledning erbjuds till enskilda och grupper utifrån uppdragsgivaren, den enskilde eller gruppens önskemål.


ÖPPENVÅRD


Öppenvårdsinsatser sker på uppdrag av kommuners socialtjänst. Öppenvårdsinsats kan ske för enstaka tillfällen eller längre mer omfattande uppdrag. Lena Rydman har erfarenhet av behandling av komplex problematik och kan också anlitas av socialtjänsten för rådgivning och bedömning.

OM MIG

BAKGRUND


Rydman Terapi AB drivs av socionom och KBT-terapeut Lena Rydman. Lena Rydman har under sina 33 år som socionom alltid varit i framkant med de senaste evidensbaserade  behandlingsmetoderna. Erfarenheten från Individ och familjeomsorg, elevhälsa med kurativt arbete och terapier samt de senaste 15 åren som föreståndare för HVB-hem för utredning och behandling av barn och familjer med komplex problematik. 

UTBILDNING


Socionomexamen och grundutbildad psykoterapeut KBT (steg 1).  Med i behandlarnätverket Barnafrid samt beteendeterapeutiska föreningen. Fortbildning inom trauma och suicidprevention, NPF, tydliggörande pedagogik, aggression replacement training, flera föräldrautbildningsprogram, MI, lågaffektivt bemötande, lösningsfokuserad förhållningssätt med mera. Arbetar med behandling av komplex tvångsproblematik.

KONTAKTA MIG

 
 
 
 

Mottagning för terapier


Terapier sker i Yogacompaniets lokaler 1 trappa upp, med ca 1 minuts promenad från Tranås Resecentrum. Lokalen ligger på gågatan mellan Storgatan 49 och Nygatan 22.

Kontakta mig

Adress

Öppettider

Du når mig via telefon och mail:

Mån-Fre 9-17


På plas på mottagningen vid bokade tider.