Öppenvård

Öppenvårdsinsatser sker på uppdrag av kommuners socialtjänst. Socionom Lena Rydman har mångårig erfarenhet av kartläggning, råd, stöd och behandling av barn- och unga och deras familjer. 


Öppenvårdsinsats kan ske för enstaka tillfällen eller längre mer omfattande uppdrag. 

Socionom Lena Rydman har en gedigen erfarenhetsbank efter sina 30 år inom Individ- och Familjeomsorg, elevhälsa och HVB-vård för barn och familjeenhet med utredning och behandling av familjer med komplex livssituation.


Behandling enligt evidens och beprövad erfarenhet. Lena Rydman har gjort sig känd för sin lösningsinriktade inställning och förmåga att skapa relation och behandlingsmotivation även hos klienter där tidigare insatser varit svåra att få till. 


Uppdragen kan i begränsad omfattning även ske utanför ordinarie kontorstid. 


- Relationproblem i familjer.

- Barn och unga med beteendeproblematik t ex aggressions- och utageranden samt andra utmanande beteenden. 

- Familjer med utmaningar inom NPF

- Barn och unga med problematisk skolfrånvaro. 

- Återanknytning av förälder och barn.

- Föräldraallienationsprocesser och andra komplexa familjesituationer.

- Bevakade umgängen och annan umgängesstödjande insats.


Välkommen med din förfrågan!


Ett första samtal för genomgång av tänkt insats och förväntningar kan ske via videolänk eller på plats i kommunens lokal varefter gemensam ställningstagande görs om fortsättning.Ring eller maila så bokar vi ett möte!