TERAPI


I KBT-terapin tränar du strukturerat på att använda dig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem. Anledning till kontakt kan variera; stress/utmattning, sömnproblem, oro/ångest, relationsproblem eller kriser m.m. 


För närvarande finns inget avtal med Regionen varför arbetsgivare eller privatperson betalar fullpris per timme. 


OBS!


På grund av utbildning kommer jag för närvarande inte kunna ta emot några nya klienter. Tidigare och pågående klienter bokar terapi via telefon eller mail.